Sekretesspolicy

Din integritet är viktig för mig. Jag tar din integritet på stort allvar och strävar efter att skydda dina personuppgifter och respektera dina rättigheter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Denna integritetspolicy beskriver hur jag samlar in, använder, lagrar och skyddar personuppgifter som jag får från användare som använder webbplatsen.

Insamling av data

Personuppgifter som kan komma att samlas är namn, e-postadress, telefonnummer och meddelanden som skickas in via kontaktformulär på webbplatsen.

Insamling och bearbetning av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in är enbart de uppgifter som du själv lämnar till mig när du fyller i formulär eller då du själv valt att lämna informationen till mig. Personuppgifterna samlas in och behandlas i syfte att administrera den åtgärd som du har begärt, eller enligt vad som krävs enligt lag, och sparas inte längre än vad som krävs för att fullgöra detta syfte.

Delning av data till tredje part

SendGrid

Jag använder SendGrid som tjänst för att skicka mail till mig själv via kontaktformuläret på webbplatsen. När du fyller i ett kontaktformulär på webbplatsen kommer dina kontaktuppgifter skickas till mig via SendGrids mailtjänst. Information skickas och lagras enbart i syfte att administrera och hantera den information som du själv valt att lämna via webbplatsens kontaktformulär.

Dina rättigheter

Enligt GDPR har du rätt att begära att dina personuppgifter raderas, rättas eller att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har också rätt att få tillgång till de personuppgifter som lagras om dig. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta mig genom att skicka ett meddelande via webbplatsens kontaktformulär.

Uppdatering av sekretesspolicy

Jag förbehåller mig rätten att uppdatera eller ändra denna sekretesspolicy. Om jag gör ändringar i denna sekretesspolicy kommer jag att publicera en uppdaterad version på webbplatsen. Jag uppmanar dig att regelbundet granska denna sekretesspolicy för att hålla dig informerad om hur dina personuppgifter hanteras.